FANDOM


I znaleźli! Znaleźli ludzkie kobity! Racuch znalazł pikną Rawnę, a Poracuch pikną Ratawnę. Racuch i Rawna mieli za dzieci: Racucha Juniora (pierworodnego), Ratana, Konewę (czytaj:koniłę), Rebonę, Rannę, Amę, Zathonna (czyt.:zatona), Leed (czyt.:led), Ronsa, Naddę, Naradę i Megę, a Poracuch i Ratawna:Poracucha Juniora (pierworodnego), Tena i Tę (bliźniaki), Bensa, Tonę, Jenny, Nektosa, Kemimsa, Kektasa, Nawesę, Tenasę i Tenasonę.

W tym kuzynostwie chłopcami byli: Racuch i Poracuch Juniorowie, Ratan, Konewa, Zathonn, Leed, Rons, Ten, Bens, Nektos i Kektas.

A w tym kuzynostwie dziewczynami były:Rebona, Ranna, Ama, Nadda, Narada, Mega, Ta, Tona, Jenny, Nawesa, Tenasa i Tenasona.

Zapomniałem powiedzieć wam o tym, że Racuch i Poracuch nie byli jedynymi dziećmi swoich rodziców. Byli też Braktrax, Scarglax, Ann, Zoe, Anette i Jeanette. Raz dwaj bliźniacy (bo Racuch i Poracuch byli bliźniakami i to tymi lepiej znanymi, czyli tymi, które urodziły się jednocześnie) spotkali swych kuzynów-Goku i Zboku (byli bliźniakami, ale Goku był sekunde wcześniej, a Zboku-sekunde później) i chwalili się przy nich swymi dziećmi. Kuzynowie-bliźniacy też. I dodawać mity/bajki, podsuwać pomysła albo sam se tworze.