FANDOM


II Wojna Spamowa działa się w latach 1961-1967. Był to pierwszy proces upadku Spamopedii

Sojusze Edytuj

Spamopedia miała sojusz z SpamiSpamo Wiki i Spamero Wiki

Spamo Wiki miała sojusz z upadającą Spammingy Wiki i Spamowaneczko Wiki

Przeciwnicy Spamu nie mieli żadnego bo byli zwykłymi neutralnymi gościami

1961 Edytuj

Przeciwnicy Spamu napadają Spamopedię i bez litości zabijają większość mieszkańców. Spamopedia myśląc że to sprawka Spamo Wiki wysyła tam dodatkowe siły

1962 Edytuj

Spammingy Wiki pomaga Spamo odeprzeć nieustające ataki Spamopedi. 

1963 Edytuj

Spamowaneczko Wiki się dołącza i niszczy kilka dużych wsi na terenie SpamiSpamo i Spamero Wiki

1964 Edytuj

Spamopedia atakuje obóz przeciwników spamu i zabija każdego. W tym samym czasie Spammingy i Spamo Wiki robią desant w Sparmandii

1965 Edytuj

SpamiSpamo i Spamero Wiki wszystkimi swoimi siłami atakują i doszczętnie niszczą ledwo zipiące Spammingy Wiki, przez co Spamopedia ją zajmuje

1966 Edytuj

Na morzu oddziały Spamopedi z powietrza atakują statki Spamowaneczko Wiki, a kilka miesięcy później ją zajmują

1967 Edytuj

Grupa około 5000 żołnierzy Spamo Wiki wkrada się na teren Spamopedi niszcząc klan przeciwników Spamu. Następnie bronią swojej pozycji przez 2 dni. 3 dnia zostało tylko 100 ludzi. W nocy, gdzieś o 22 nagle przybywają sojusznicze samoloty i wyrzucają leki na czeki przez co obrona zakończyła się sukcesem

Dalej Edytuj

po kolejnym już ataku lekami na czekami Spamopedia podpisała akt końca wojny i oddała Spamo Wiki dawne ziemie Spammingy i Spamowaneczko Wiki.

Dzisiaj Edytuj

II Wojna Spamowa jest bardzo popularna, dlatego występuje w wielu grach i filmach.

Akcje propagandowe Edytuj

Wszystkie strony w czasie wojny rozwieszały patriotyczne plakaty i robiły seriale oraz filmy. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj